Silikátové barevné koncentráty 1450-60
na bázi křemičitanu draselného
Kat. č.
Balení
Vydatnost balení v m² na 1 nátěr
1450-60 94
0,25 ltr
-
Popis produktu
barevné koncentráty pro tónování minerálních nástěnných barev SOLIMIN 3051 a EUROMIN 1405 nebo neředěné pro přímé použití.

11 odstínů