Tónovací barvy 3510-90
bez obsahu rozpouštědel
Kat. č.
Balení
Vydatnost balení v m² na 1 nátěr
3510-90 93
0,125 ltr
-
3510-90 94
0,25 ltr
-
3510-90 95
0,5 ltr
-
Popis produktu
k tónování barev na stěny a nátěrových omítek, nevhodné pro silikátové barvy