Barevné pigmenty 1301-17
navzájem mísitelné
Kat. č.
Balení
Vydatnost balení v m² na 1 nátěr
1301-17 91
75 g
-
Popis produktu
čisté práškové pigmenty ze zemitých barev, oxidů kovů a směsných oxidů pro barevné tónování nástěnných systémů a lazurovacích malířských pojiv a pro nátěrové omítky.

17 odstínů