SOLIMIN Fixativ 3045
bez obsahu rozpouštědel
Kat. č.
Balení
Vydatnost balení v m² na 1 nátěr
3045 17
5 ltr
50
3045 18
20 ltr
200
3045 96
1 ltr
10
Popis produktu
pojivo a podkladový nátěr pro BIOFA SOLIMIN Silikátové barvy vyrobené na bázi křemičitanu draselného, spevňuje a nasycuje silně savé a drolící se povrchy.