O nás … .
Renomovaný výrobce přírodních barev a nátěrů
Vznik společnosti
- Podněty pro založení společnosti
   
Náš vývoj
- Principy fungování společnosti
- Vývoj společnosti od jejího vzniku po současnost
- Náš sortiment
- Vývoj trhu
- Lidská soudržnost
   
Naše cíle
- Kam směřuje BIOFA v budoucnosti?

Biofa nabízí alternativu k produktům chemického průmyslu pro ty z Vás, kteří chtějí žít ve zdravějším prostředí. Nabízíme sortiment nátěrů pro celý dům. Fasádní a nástěnné barvy, oleje, vosky, lazury a laky na dřevo a kov z přírodních surovin.

Povrchy Vašeho domu (bytu) se dají přirovnat k další ochranné slupce, ve které trávíme valnou část našich životů. Stejně jako kůže, či Vaše oblečení i tato vrstva potřebuje „dýchat“ a neměla by obsahovat škodlivé látky látky s negativním vlivem na organismy.

Barvy z přírodních surovin to umožňují - jsou difúzní (mají otevřené póry), díky čemuž se přirozeně redukuje kondenzace vodních par, která má často na svědomí vznik plísní. Přírodní barvy neobsahují aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, fenoly), dioxiny, formaldehyd, trichloretylen apod. Pokud je to technicky možné, neobsahují žádné organické těkavé látky.
Přírodní barvy nejsou „jen“ zdravou alternativou konvenčním produktům, mají i vhodné technické vlastnosti, které pomáhají vytvořit příjemné klima v obytných prostorách.

Jaké jsou základní rozdíly oproti konvenčním materiálům?